000UTW2014

 

000obraczki
Wójt Gminy Grębocice
zaprasza na uroczyste wręczenie medali

przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie

Wręczenie medali nastąpi
8 listopada 2014r. o godz. 14:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Grębocicach.


 

Miło jest nam wszystkich poinformować, że w tym roku  aż 13 par małżeńskich otrzyma medale  z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Są to:

1. Józefa i Jan Zaburscy z Krzydłowic

2. Lucja i Henryk Zychla z Świnina

3. Józefa i Mieczysław Dąbrowscy z Krzydłowic

4. Genowefa i Józef Sokal z Grębocic

5. Maria i Mieczysław Malscy z Obiszowa

6. Krystyna i Emilian Gaworeccy z Bieńkowa

7. Helena i Tadeusz Woźniak z Rzeczycy

8. Irena i Bogdan Braciszewscy z Grębocic

9. Józefa i Hubert Kustosz z Kwielic

10. Anna i Zdzisław Szlachta z Grębocic

11. Jadwiga i Marian Gola z Grębocic

12. Ludwika i Sylwester Koman z Grębocic

13. Helena i Franciszek Myślińscy z Grodowca

Na uroczystość zapraszamy dostojnych jubilatów ich rodziny oraz znajomych.

 

000RELAKSCAJA

 

000ceramikakasia
W poniedziałek, 27 października br. odbyły się pierwsze warsztaty ceramiczne organizowane przez Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej i Kulturalnej. Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z materiałem uczyły się lepienia prostych naczyń z jednego kawałka gliny. Zajęcia ceramiczne umożliwiają uczestnikom zajęć swobodę w odkrywaniu świata gliny, dostarczają dawki emocjonalnej niezależności w wyrażaniu siebie, odkrywają i rozwijają dziecięce talenty. Ugniatanie, lepienie rozwija aktywność dziecka, kształtuje wyobraźnie artystyczną, wrażliwość estetyczną i zdolności manualne. Pomysłodawczynią i organizatorką warsztatów jest prezes Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej Pani Katarzyna Czajkowska. Już wkrótce nowe ciekawe propozycje dla mieszkańców Gminy Grębocice. Projekt w całości finansowany jest z budżetu Gminy Grębocice.

 

 


K O M U N I K A T
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
i § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Grębocice
z w o ł u j ę
LXV Uroczystą Sesję Rady Gminy Grębocice
na 4 listopada 2014 r. o godz. 14.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki (Grębocice, ul. Kościelna 21)
z okazji zakończenia kadencji Rady Gminy Grębocice.

  Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kuzara

                                                                                       

 PORZĄDEK OBRAD:

Więcej…

 

 


Uchwała
nr 7/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Grębocicach

z dnia 27 października 2014 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na Wójta Gminy Grębocice

Na podstawie art. 482 § 3 i 5ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza   w Grębocicach stwierdza, co następuje:

§ 1.

  1. 1.     W wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. jako kandydat na Wójta Gminy Grębocice został zarejestrowany tylko JABŁOŃSKI Roman Jan zgłoszony przez KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ .
  2. 2.   Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

                                                                                                              Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

   /-/ Elżbieta Szczepańska

 


Informujemy, że 6 listopada o godzinie 13.00
w Centrum Aktywności Społecznej
w Grębocicach ul. Kościelna 21
odbędzie się szkolenie dla
członków obwodowych komisji wyborczych.

Skład  członków obwodowych komisji wyborczych  – kliknij tutaj -

 


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Grębocicach
z dnia 24 października 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Grębocicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grębocice:

 

1. JABŁOŃSKI Roman Jan, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Grębocice,

      nie należy do partii polityczej 

  zgłoszony przez KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Grębocicach

/-/ Elżbieta Szczepańska

 


„W naszej małej Ojczyźnie. Gmina Grębocice” to podręcznik o historii Gminy Grębocice. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 23 października.
Podręcznik wydany został w nakładzie 1000 egzemplarzy, a jego autorem jest regionalista z Głogowa Antoni Bok, w pisaniu książki pomagał mu historyk Marek Robert Górniak. Pomysłodawcą wydania podręcznika był wójt gminy Roman Jabłoński. Prace nad nim trwały ponad trzy lata. Książka ma służyć młodym mieszkańcom, ich rodzicom i nauczycielom. - W książce przedstawiona jest historia ziemi grębocickiej od średniowiecza po współczesność, między innymi, poprzez liczne wykopaliska na naszym terenie – powiedział podczas prezentacji Wójt Gminy Roman Jabłoński. – Publikacja trafi do bibliotek, a cel jest taki, by była ona wykorzystywana przez nauczycieli historii podczas lekcji. Chciałabym, by każdy gimnazjalista, który opuszcza szkołę wiedział, w jakiej gminie żyje, jakie są jej tradycje, historia, zabytki.

 

 

Ważne linki

  


Ochotnicza Straż Pożarna

Kalendarz
Pażdziernik 2014
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1