„Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
czynny jest w każdy poniedziałek w godz. od 15.15 do 18.15.
Wyjątkowo w miesiącu sierpniu konsultacje
z (poniedziałku) 18.08.2014r.
będą przeniesione na (piątek) 22.08.2014r.
i odbędą się w godz. od 15.30 do 18.30.
Konsultacji udziela psycholog, specjalista terapii i psychoterapii uzależnień Pan Zdzisław Ząbek.

 


W najbliższy piątek, 25 lipca zapraszamy wszystkich
miłośników muzyki rockowej i hip-hopowej na koncert lokalnych zespołów młodzieżowych: INSANE LYNN, UNIKALNY ZAPIS CODZIENNOŚCI ORAZ BJW SHADA&EGON. Na pewno nie zabraknie mocniejszych brzmień i oryginalnych tekstów! Po koncercie odbędzie się WAKACYJNA D
YSKOTEKA POD GWIAZDAMI. ZAPRASZAMY!!!

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z § 22 ust. 1 uchwały

Rady Gminy w Grębocicach

z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proszyce

PODAJĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCOM SOŁECTWA PROSZYCE INFORMACJĘ W SPRAWIE

terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

sołtysa wsi Proszyce

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin

Godzina

Miejsce zebrania

Liczba wyborców

11

Proszyce

12 sierpień 2014

18.00

Świetlica wiejska

74

                                                                                               Wójt Gminy Grębocice

                                                                  /-/ Roman Jabłoński

 


W dniach 11-13 lipca br., w Szprotawie odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Spośród trzydziestu czterech zespołów, które zakwalifikowały się do konkursu, zespół Polne Maki ogłoszony został laureatem tegorocznej edycji. Festiwal organizowany w Szprotawie ma na celu przybliżenie tradycji ludowych. Umożliwia zespołom z całego kraju zaprezentowanie pieśni i piosenek ludowych, patriotycznych, popularnych i religijnych.

 


W sobotę 12 lipca członkowie klubów seniora z: Retkowa, Krzydłowic i Grębocic spotkali się na I Pikniku Seniora. Uczestników pikniku powitał Wójt Gminy Roman Jabłoński. Impreza była bardzo udana. Dopisała pogoda i frekwencja uczestników. We wspólnym biesiadowaniu wzięło udział 100 osób. Były ciekawe konkurencje i zabawy, nad którymi czuwała Katarzyna Czajkowska z Dziecięcej i Młodzieżowej Akademii Artystycznej „Kaprys”. Jedną z ciekawszych konkurencji było „męskie tango”. Panowie dali niezwykły popis swoich umiejętności tanecznych. Najładniej zatańczyła męska para: Piotr Górniak i Andrzej Głowacki. Imprezę zorganizował Zarząd OSP w Grębocicach przy współpracy Prezesa Klubu Seniora „Złota Jesień” p. Hanny Dębskiej. Piknik Seniora sfinansowany został ze środków budżetu Gminy Grębocice.

 

Proszę kliknąć w plakat i chwilę poczekać, ponieważ jest to duży plik.

 


Mając na uwadze dobro swoich mieszkańców - władze Gminy Grębocice zdecydowały się na realizację programu profilaktyki pneumokokowej dla osób po 55 roku życia „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Gminy Grębocice – 55 plus”. Dzięki decyzji wójta Romana Jabłońskiego w tym roku ochronę otrzyma ponad 50 osób najbardziej narażonych na IChP oraz chorób współistniejących. Jak wykazują badania pneumokoki są główną przyczyną zachorowań i zgonów wywołanych przez choroby zakaźne na całym świecie zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych, po 50 roku życia. O
d 25 czerwca osoby po 55 roku życia mają możliwość zapewnienia sobie ochrony przed bakteriami wywołującymi takie choroby jak bakteriemia i zapalenia płuc z bakteriemią. Szczepienia realizowane są w Ośrodku Zdrowia NZOZ „Lancet”, przy ul. Zielonej 3 w Grębocicach. Osoby, które nie należą do przychodni „Lancet” proszeni są o dostarczenie do ośrodka zdrowia w Grębocicach zaświadczenia o stanie zdrowia od swojego lekarza rodzinnego. Więcej informacji na temat szczepień uzyskać można pod numerem telefonu 76 8315 020.

 

GCZK ostrzega: Burze z gradem od godz. 14.00 /8 lipca do godz. 06.00 / 9 lipca 2014 r. Lokalnie grad, opad 15-30 mm, lokalnie 60mm, porywy wiatru do 80 km/h

 


Rada Sołecka Dużej Wólki zaprosiła mieszkańców swojego sołectwa na wspólne biesiadowanie. Frekwencja dopisała. Wszyscy bawili się znakomicie. Były gry i zabawy dla dzieci, guizy dla dorosłych oraz wspólne śpiewanie. Każdy z uczestników imprezy otrzymał „Certyfikat wzorowego uczestnika Pikniku Rodzinnego”.
W czasie biesiady świętowano też 90 urodziny Stefanii Majka – naszego mieszkańca sołectwa Duża Wólka. Spotkanie integracyjne dofinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Grębocice.

 


Mieszkańcy Trzęsowa oraz okolicznych miejscowości w minioną sobotę (05.07) bawili się na Wielkim Pikniku Rodzinnym. Atrakcjami w tym dniu był pokaz sprzętu rolniczego, przejażdżka bryczką, pokaz walki wojów w wykonaniu Drużyny Wojów Słowiańskich „SWAR”. Dzieci do woli mogły korzystać z dmuchanego zamku i zjeżdżalni, panie z GOKiB malowały im twarze i wręczały własnoręcznie wykonane balonowe cuda. Zabawne klauny Ping i Pong rozśmieszały najmłodszych do łez. Czas wspólnej zabawy umilał zespół „Jarzębina” z Rzeczycy pod kierownictwem Katarzyny Czajkowskiej. Prawdziwą furorę zrobili strażacy z OSP Grębocice. Pod „zimnym prysznicem” lejącym się z wozu strażackiego chłodziły się nie tylko dzieci, ale i dorośli. Zabawa przy tym była ogromna… Organizatorzy pikniku: Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie, Kalydna Sp. zo.o, Sołectwo Trzęsów, KGW Trzęsów, OSP Trzęsów, GOKiB.
Impreza sfinansowana została ze środków budżetu Gminy Grębocice.

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOCICE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Gminy Grębocice Uchwały Nr LXI/291/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice.

 


Informujemy, że ministerstwo spraw wewnętrznych uruchomiło dwie, nowe  e-usługi: "Historia pojazdu" i "Bezpieczny autobus".

Historia Pojazdu dostępna pod adresem www.historiapojazdu.gov.pl to e-usługa umożliwiająca sprawdzenie historii używanego samochodu, motocykla lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce podając numer nadwozia VIN, data pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu. Dzięki usłudze można sprawdzić m.in:

- czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
- czy ma ważne badanie techniczne,
- stan licznika (informacje o stanie licznika są gromadzone w ewidencji od 2014 r.),
- dane techniczne pojazdu, takie jak moc silnika czy rodzaj paliwa,
- liczbę właścicieli pojazdu oraz czy jest to osoba fizyczna czy firma lub organizacja,
- czy nie został oznaczony w ewidencji, jako kradziony.

Więcej…

 

Ważne linki

  


Ochotnicza Straż Pożarna

Kalendarz
Lipiec 2014
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2